2012-05-27 Monotrace de Caveirac a saint come-OkTraces de VTT en Vaunage