2011-11-11 VTT St. romain-les royes2011-11-11 Vtt St Romain-Les Royes - Visu GPX